PN-EN 50321-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Prace pod napięciem -- Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -- Obuwie i kalosze elektroizolacyjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i badania dotyczące obuwia, stanowiącego środki ochrony indywidualnej PPE,stosowanego jako obuwie i kalosze elektroizolacyjne w celu ochrony pracownika podczas prac pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem, przy instalacjach prądu przemiennego o napięciu do 36 000 V lub prądu stałego o napięciu do 25 000 V.

Wyroby zaprojektowane i wykonane zgodnie z niniejszą normą, umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników, pod warunkiem, że są używane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z bezpiecznymi metodami pracy i instrukcjami użytkowania.

Obuwie antystatyczne, obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i obuwie przewodzące nie jest objęte zakresem niniejszej normy.

UWAGA Część 2 Obuwie do ochrony przed porażeniem elektrycznym i Część 3 Obuwie przewodzące do prac pod napięciem są w trakcie opracowywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50321-1:2018-05/AC:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50321-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -- Obuwie i kalosze elektroizolacyjne
Data publikacji 04-05-2018
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 50321-1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 50321:2002 - wersja polska
ICS 13.260, 13.340.50
Elementy dodatkowe PN-EN 50321-1:2018-05/AC:2018-10E