PN-EN 61243-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61243-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV

Zakres

Ustalono ogólne wymagania funkcjonalne, elektryczne i mechaniczne dotyczące przenośnych wskaźników napięcia typu pojemnościowego - z wewnętrznym źródłem zasilania lub bez tego źródła - stosowanych w sieciach elektrycznych o napięciach przemiennych od 1 kV do 765 kV i częstotliwości 50 Hz i/lub 60 Hz. Ustalono wymagania szczególne dotyczące wytrzymałości elektrycznej wskaźników i ich elementów izolacyjnych. Określono zakresy badań typu, badań wyrobu i badań wyrywkowych. Opisano metody badań. Podano klasyfikację wad wykrytych podczas badań. Podano wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji wskaźników. Podano definicje 33 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 26-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61243-1:2007 - wersja polska
Tytuł Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV
Data publikacji 28-03-2007
Data wycofania 11-01-2022
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61243-1:2005 [IDT], IEC 61243-1:2003 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61243-1:2005 - wersja angielska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61243-1:2022-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61243-1:2007/A1:2010E