PN-EN IEC 61243-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV

Zakres

Niniejsza część IEC 61243 dotyczy przenośnych wskaźników napięcia z wbudowanymi lub bez wbudowanych źródeł zasilania, przeznaczonych do użytku w sieciach elektrycznych o napięciach od 1 kV do 800 kV prądu przemiennego i częstotliwościach 50 Hz i/lub 60 Hz.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie wskaźników napięcia typu pojemnościowego stosowanych w zetknięciu z nieizolowaną częścią sprawdzaną, będących kompletnym przyrządem zawierającym element izolacyjny lub dostosowanych do drążka izolacyjnego, który jako oddzielne narzędzie nie jest objęty niniejszą normą (patrz 4.4.2.1 gdzie opisano ogólną konstrukcję).

Inne typy wskaźników napięcia nie są objęte niniejszym dokumentem.

UWAGA: Wskaźniki napięcia które same zmieniają zakres (nazywane formalnie "wielozakresowymi wskaźnikami napięcia") nie są objęte niniejszym dokumentem.

Pewne ograniczenia są stosowane przypadku używania omawianych wskaźników napięcia w rozdzielnicach wykonanych zgodnie z normą wieloczęściową IEC 62271, ze względu na koordynację izolacji, oraz na liniach napowietrznych elektrycznej trakcji kolejowej (patrz Załącznik A) a także w układach bez przewodu zerowego. W układach bez przewodu zerowego poziom izolacji jest dostosowany do maksymalnego możliwego napięcia względem ziemi (uziemienia).

Wyroby skonstruowane i wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu przyczyniają się do zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pod warunkiem, że są używane przez osoby przeszkolone w technice pracy z odległości oraz stosujące się do instrukcji ich użytkowania.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości napięć w niniejszym dokumencie odnoszą się do napięć międzyfazowych w układach trójfazowych. W innych układach do określania napięcia roboczego używane jest napięcie międzyfazowe lub napięcie między fazą a ziemią (uziemieniem).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61243-1:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV
Data publikacji 11-01-2022
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN IEC 61243-1:2021 [IDT], IEC 61243-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61243-1:2007/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 61243-1:2007 - wersja polska
ICS 13.260