PN-EN 60811-4-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Sprawdzenie podatności na nawijanie po starzeniu cieplnym w powietrzu -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w PE

Zakres

Opisano cztery metody badań izolacyjnych i powłokowych polietylenów i polipropylenów stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano warunki kondycjonowania oraz parametry badań najczęściej stosowanych izolacyjnych i powłokowych materiałów używanych do produkcji kabli, przewodów i sznurów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-1:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Sprawdzenie podatności na nawijanie po starzeniu cieplnym w powietrzu -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w PE
Data publikacji 09-12-1999
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-1:1995 [IDT], IEC 60811-4-1:1985/COR1:1986 [IDT], IEC 60811-4-1:1985 [IDT], IEC 60811-4-1:1985/AMD1:1988 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-40:1990 - wersja polska, PN-E-04160-39:1990 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:2005 - wersja angielska