PN-EN 60811-4-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-1: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie metodą spalania -- Sprawdzenie zawartości sadzy metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) -- Mikroskopowa metoda sprawdzania stopnia dyspersji sadzy w polietylenie

Zakres

Opisano metody badań polimerowych materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach i przewodach energetycznych, telekomunikacyjnych i światłowodowych, w tym w kablach okrętowych i instalowanych na platformach wiertniczych. Badania dotyczą w szczególności PE i PP, włączając w to materiały piankowe jak i izolacji piankowej ze skórką

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-1: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie metodą spalania -- Sprawdzenie zawartości sadzy metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) -- Mikroskopowa metoda sprawdzania stopnia dyspersji sadzy w polietylenie
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 13-09-2006
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-1:2004 [IDT], IEC 60811-4-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60811-4-1:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:2006 - wersja polska