PN-EN 12845:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12845:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Zakres

Wyszczególniono wymagania i podano zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji automatycznych urządzeń tryskaczowych w budynkach i zakładach przemysłowych. Podano 85 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12845:2004 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Data publikacji 15-09-2004
Data wycofania 15-04-2005
Liczba stron 175
Grupa cenowa XC
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12845:2003 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-M-51540:1997 - wersja polska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12845:2005 - wersja angielska