PN-EN 12259-14:2020-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12259-14+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące budowy oraz działania tryskaczy stosowanych w budynkach mieszkalnych, a także metody badań z uwzględnieniem ich typu , wykonywane przez zmianę stanu elementu lub pęknięcia szklanej ampułki pod wpływem ciepła, do zastosowania wyłącznie w automatyce instalacji tryskaczowych do zastosowań domowych i mieszkaniowych zgodnie z definicją w normie EN 16925.

Niniejszy dokument nie obejmuje reprezentatywnych badań przeciwpożarowych i innych tryskaczy specjalnych, które przewidują określone zagrożenia pożarowe, nie obejmują badań ogniowych oraz innych badań tryskaczy i instalacji tryskaczowych do celów komercyjnych i przemysłowych, określonych w EN 12845. Wymagania dotyczące badań określone są w normie EN 12259-1.

UWAGA 1 Wszystkie jednostki ciśnienia w niniejszym dokumencie podane są jako ciśnienie manometrów w barach.
UWAGA 2 Tryskacze zgodnie z normą EN 12259-1 mogą być również stosowane w budynkach mieszkalnych, jeśli instalacja jest zaprojektowana zgodnie z normą EN 12845.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-14:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych
Data publikacji 24-06-2020
Data wycofania 24-10-2022
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-14:2020 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12259-14+A1:2022-10 - wersja angielska