PN-EN 12259-9:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 9: Zawory wzbudzające alarmowe

Zakres

Niniejsza część normy EN 12259 określa wymagania, metody badań, ocenę zgodności oraz znakowanie zaworów wzbudzających alarmowych o nominalnym zakresie wielkości od DN40 do DN250 przeznaczone do stosowania w urządzeniach zraszaczowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje zawory typu klapowego i membranowego, nie obejmuje elastomerowych zaworów tulejowych, jak też nie zawiera zasady projektowania, instalacji i konserwacji urządzeń zraszaczowych stosowanych w ochronie pożarowej.
Elementy dodatkowe i załączniki do zaworów zalewowych nie są objęte tą częścią normy EN 12259, z wyjątkiem automatycznych zaworów spustowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-9:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 9: Zawory wzbudzające alarmowe
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-9:2019 [IDT]
ICS 13.220.20