PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu równym 30 barów lub niższym, zgodnie z wymaganiami EN 3-7

Zakres

Niniejszy dokument określa maksymalne ryzyko ciśnienia, zasady projektowania, badania typu, wytwarzania i kontroli inspekcyjnej gaśnic przenośnych produkowanych ze zbiornikami metalowymi spełniających wymagania normy EN 3-7:2004+A1:2007.
Niniejsza część EN 3 dotyczy gaśnic przenośnych, których maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS jest niższe lub równe 30 barów, zawierających niewybuchowe, niepalne, nietoksyczne i nieutleniające płyny.
Niniejszy dokument dotyczy również oznakowania metalowych nabojów z gazem napędowym (patrz Załącznik E).
Niniejszy dokument nie dotyczy gaśnic na dwutlenek węgla.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu równym 30 barów lub niższym, zgodnie z wymaganiami EN 3-7
Data publikacji 28-01-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-8:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 3-8:2010 - wersja polska
ICS 13.220.20