PN-EN 3-8:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym

Zakres

Podano zasady projektowania, badania typu, wytwarzania i badań kontrolnych gaśnic przenośnych z metalowymi zbiornikami, w zależności od zagrożenia ciśnieniem. Dotyczy gaśnic przenośnych, dla których maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS jest równe 30 bar lub niższe i które nie zawierają gazów wybuchowych, palnych, toksycznych lub utleniających. Niniejsza norma dotyczy także metalowego naboju z gazem o objętości 0,12 l i podaje wskazówki praktyczne dotyczące metalowego naboju z gazem o objętości większej niż 0,12 l lecz mniejszej niż 0,5 l. Niniejsza norma nie dotyczy gaśnic na dwutlenek węgla

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3-8:2010 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym
Data publikacji 26-10-2010
Data wycofania 28-01-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-8:2006 [IDT], EN 3-8:2006/AC:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 3-8:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 3-8:2007 - wersja angielska, PN-EN 3-8:2007/AC:2007 - wersja angielska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska