PN-EN 1866-2:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Gaśnice przewoźne -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne dotyczące odporności na ciśnienie oraz badania mechaniczne gaśnic z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem równym lub mniejszym niż 30 barów, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady projektowania, badań typu, produkcji oraz kontroli podczas produkcji gaśnic przewoźnych z obudową metalową, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1, jeżeli chodzi o odporność na ciśnienie.
Ta część odnosi się do gaśnic przewoźnych, gdzie maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS jest niższe niż lub wynosi 30 barów i stosuje się w nich niewybuchowie, niepalne, nietoksyczne i nieutleniające się ciecze lub proszki.
Niniejsza Norma Europejska nie odnosi się do gaśnic przenośnych na dwutlenek węgla.
UWAGA Niniejsza norma nie określa żadnych materiałów metalowych, które są zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 97/23EC (PED). Materiały, które spełniają podstawowe wymagania PED, opisane w Particular Materials Appraisal (Jednorazowe Dopuszczenie Materiału - PMA), mogą być zastosowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1866-2:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Gaśnice przewoźne -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne dotyczące odporności na ciśnienie oraz badania mechaniczne gaśnic z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem równym lub mniejszym niż 30 barów, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1
Data publikacji 13-08-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1866-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1866:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.10