PN-EN 3-9:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

Zakres

Podano zasady projektowania, montażu, kontroli i badań gaśnic przenośnych na CO2 w zależności od zagrożenia ciśnieniem

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 3-9:2010 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2
Data publikacji 08-10-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-9:2006 [IDT], EN 3-9:2006/AC:2007 [IDT]
Dyrektywa 97/23/EC, 97/23/EC
Zastępuje PN-EN 3-9:2007 - wersja angielska, PN-EN 3-9:2007/AC:2007 - wersja angielska
ICS 13.220.10