PN-N-01256-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Znaki bezpieczeństwa -- Ewakuacja

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją. Postanowienia arkusza normy dotyczą znaków ewakuacyjnych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych i tym podobnych miejscach. Arkusz normy nie dotyczy znaków ewakuacyjnych stosowanych w transporcie lądowym, wodnym, powietrznym oraz w podziemiach kopalń.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01256-02:1992 - wersja polska
Tytuł Znaki bezpieczeństwa -- Ewakuacja
Data publikacji 15-06-1992
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza ISO 6309:1987 [NEQ]
Zastępuje PN-M-51520:1965 - wersja polska
ICS 01.080.10, 13.100