PN-E-08501:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Urządzenia elektryczne -- Tablice i znaki bezpieczeństwa

Zakres

Przedmiotem normy są tablice i znaki bezpieczeństwa przeznaczone do ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie, do wyrażania nakazu, zakazu oraz do informowania o zagrożeniu i stanie urządzeń osób obsługujących urządzenia elektryczne , jak również osób postronnych, przebywających lub przechodzących w pobliżu takich urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08501:1988 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne -- Tablice i znaki bezpieczeństwa
Data publikacji 20-12-1988
Data wycofania 10-08-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Zastępuje PN-E-08501:1958 - wersja polska
ICS 29.020, 01.080.20