PN-EN 756:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 756:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacja drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące klasyfikacji kombinacji topnika elektrody i stopiwa w stanie po spawaniu łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa. Klasyfikacja może być przeprowadzona dla drutu elektrodowego litego lub proszkowego. Jeden topnik może być klasyfikowany z różnymi elektrodami. Drut elektrodowy lity jest również klasyfikowany odrębnie na podstawie jego składu chemicznego. Topniki dla techniki jednościegowej i dwuściegowej są klasyfikowane na podstawie techniki dwuściegowej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 756:2005 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacja drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 20-03-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 756:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 756:1999 - wersja polska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 756:2007 - wersja polska