PN-EN 756:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14171:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacje drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące klasyfikacji kombinacji topnika elektrody i stopiwa w stanie po spawaniu łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa. Klasyfikacja może być przeprowadzona dla drutu elektrodowego litego lub proszkowego. Jeden topnik może być klasyfikowany z różnymi elektrodami. Drut elektrodowy lity jest również klasyfikowany odrębnie na podstawie jego składu chemicznego. Topniki dla techniki jednościegowej i dwuściegowej są klasyfikowane na podstawie techniki dwuściegowej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 756:2007 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacje drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 20-03-2007
Data wycofania 06-12-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 756:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 756:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 756:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14171:2010 - wersja angielska