PN-Z-04254:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Ni) i ich związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Próbki pobiera się przez 24 h, a w przypadku miedzi także przez 30 min. Pył zawieszony zatrzymuje się na sączku z nitrocelulozy, politetrafluoroetylenu, poli(chlorku winylu) lub włókniny szklanej. Sączek wraz z pyłem roztwarza się w mieszaninie kwasów. Podane metale oznacza się w jednej próbce. Inne metale nie przeszkadzają w oznaczaniu. Podano metody roztwarzania próbek i warunki analizy. Oznaczalność w przypadku próbek średniodobowych wynosi dla ołowiu, miedzi, chromu, manganu i niklu 0,01 ug/m3, a dla kadmu 0,05 ug/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04254:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Ni) i ich związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 28-11-1997
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20