PN-EN 16264:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Naboje do osadzaków prochowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano procedury klasyfikacji, badania i etykietowania naboi do osadzaków prochowych (naboi PAT), określonych w Rozdziale 3 tej normy.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wyrobów pirotechnicznych zawierających środki strzałowe do użytku cywilnego i materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym, z wyjątkiem prochu czarnego i mieszaniny błyskowej.
Naboje PAT zwierają mieszaninę(-y) pirotechniczną(-ne) wytwarzającą(-ce) głównie gazy przeznaczone do napędzania tłoka. Tłok ten napędza elementy mocujące (np. gwoździe) lub znaki do znakowania trwałego do odpowiednich materiałów.
Niniejsza norma ma również zastosowanie do naboi PAT, sprzedawanych osobom w wieku poniżej 18 lat, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie ze względu na małe ryzyko, jakie powodują naboje PAT.
UWAGA Naboje PAT mogą być również stosowane do osadzaków do znakowania trwałego. Informacje dotyczące osadzaków do mocowania i znakowania trwałego zasilanych nabojem, można znaleźć w EN 15895:2011.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do naboi wymienionych w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16264:2014-11 - wersja polska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Inne wyroby pirotechniczne -- Naboje do osadzaków prochowych
Data publikacji 21-12-2016
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 16264:2014 [IDT]
ICS 71.100.30