PN-N-01256-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa

Zakres

Przedmiotem normy jest wykaz znaków bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Zakres stosowania normy obejmuje obszary, dla których jest niezbędne lub celowe podanie informacji publicznej o rozmieszczeniu i/lub rodzaju:
a) urządzeń sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego;
b) drogi ewakuacyjnej;
c) sprzętu pożarniczego;
d) środków ograniczających rozwój pożaru;
e) obszarów i materiałów o szczególnym zagrożeniu pożarowym.
Niniejsza norma nie dotyczy znaków graficznych stosowanych na planach i mapach, które są objęte normą ISO 6790.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01256-01:1992 - wersja polska
Tytuł Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa
Data publikacji 15-06-1992
Data wycofania 20-12-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza ISO 6309:1987 [NEQ]
Zastępuje PN-M-51520:1965 - wersja polska
ICS 01.080.10, 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 7010:2012 - wersja angielska