PN-N-01256-4:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe

Zakres

Ustalono znaki ochrony przeciwpożarowej przeznaczone do oznaczania dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych. Ustalono rysunek wzorcowy znaku ochrony przeciwpożarowej, znaczenie (nazwę) znaku, treść znaku, kształt i barwę oraz obszar zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01256-4:1997 - wersja polska
Tytuł Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe
Data publikacji 12-03-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Zastępuje PN-M-51520:1965 - wersja polska
ICS 01.080.10, 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-N-01256-4:1997/Az1:2003P