PN-EN 60669-2-6:2012 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych

Zakres

Ma zastosowanie ten rozdział Części 1 z następującym wyjątkiem:
Zastępuje się pierwszy akapit nowym akapitem:
Niniejsza część IEC 60669 ma zastosowanie do łączników pożarowych stosowanych do wyłączania obwodów niskiego napięcia zewnętrznych i wnętrzowych znaków i opraw oświetleniowych, np. znaków neonowych prądu przemiennego tylko o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 440 V i o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 125 A.
UWAGA 101 Napięcie robocze urządzeń ze znakami (świetlnymi) i rurami jarzeniowymi jest wyższe niż 1 kV, ale niższe niż 10 kV, i zaleca się, aby te znaki i rury jarzeniowe były zgodne z EN 50107.
Zastępuje się 6 akapit i Uwagę 6 następującym akapitem i nowymi uwagami:
Łączniki pożarowe zgodne z niniejszą normą nadają się do stosowania w zakresie temperatur od
–25 °C do +70 °C.
UWAGA 102 Łączniki pożarowe są zaprojektowane do kategorii przepięć III i użytkowane w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 wg IEC 60664-1.
UWAGA 103 W następującym kraju przepisy i/lub prawo dotyczące instalacji elektrycznych mogą wymagać innych urządzeń ochrony przed przepięciami łączeniowymi, aby wypełnić funkcję podaną w zakresie niniejszej normy: IT.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60669-2-6:2012 - wersja polska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych
Data publikacji 30-12-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60669-2-6:2012 [IDT], IEC 60669-2-6:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50425:2008 - wersja angielska
ICS 29.120.40