PN-EN 61008-1:2013-05/A1:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Dla RCCB wyposażonych w gniazda wtykowe zmieniono konieczność spełniania wymagań IEC 60884-1 na konieczność spełnienia przez takie aparaty odpowiednich norm krajowych. W określeniach dotyczących zacisków przyłączeniowych bieguna N zmieniono określenie obwód na przewód. Określono, że zgodnie z tą normą dopuszczalne jest stosowanie zacisków do przewodów o żyłach miedzianych. Wycofano Załącznik L a Załącznik J zmodyfikowano w zakresie wymagań dla zacisków. Dla RCCB sklasyfikowanych do użytkowania w zakresie temperatur od -25 °C do +40 °C przyporządkowano badania zgodne z 9.Z.1. W Tablicy 22 zmieniono wartości napięć na jednofazowe 230 lub 400, natomiast trójfazowe na 400 lub 230/400. W pkt. 9.7.7.5 zmieniono wartość częstotliwości z 50 Hz/60 Hz na 50 Hz, oraz dodano wymaganie dotyczące sprawdzania czasu wyłączenia tylko w jednym losowo wybranym biegunie aparatu. W Załączniku A dodano nowe sekwencje badań A1 i A2 w miejsce A. W Załącznikach A i J wprowadzono określenie zacisk uniwersalny w miejsce określenia zacisk. W zmianie EN 61008-1:2012/A1 uaktualniono także numeracje norm powiązanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2013-05/A1:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 22-04-2015
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2012/A1:2014 [IDT], IEC 61008-1:2010/AMD1:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 29.120.50