PN-EN 12259-2:2001/A1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

Zakres

Zmodyfikowano rysunek 1 dotyczący luzów, wprowadzono rozdział 8 "Ocena zgodności"' dodano Załącznik ZA (informacyjny), dotyczący harmonizacji z dyrektywą UE

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-2:2001/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne
Data publikacji 07-06-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-2:1999/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20