PN-EN 12259-2:2001/A2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

Zakres

Zastąpiono 10 podrozdziałów nowym tekstem, usunięto jedno powołanie normatywne, wprowadzono nowy Załącznik N (normatywny)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-2:2001/A2:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne
Data publikacji 27-12-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-2:1999/A2:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20