PN-EN 12259-5:2005 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 5: Wskaźniki przepływu wody

Zakres

Określono wymagania dotyczące badań wskaźników przepływu wody stosowanych w urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych, działających tylko przy ustawionej wstępnie wartości przepływu wody w określonym kierunku, uruchamiających styki elektryczne

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-5:2005 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 5: Wskaźniki przepływu wody
Data publikacji 02-09-2005
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-5:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12259-5:2003 - wersja angielska
ICS 13.220.20