PN-EN 12259-4:2003 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

Zakres

Określono wymagania konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne dotyczące turbinowych urządzeń alarmowych stosowanych łącznie z zaworami kontrolno-alarmowymi w urządzeniach tryskaczowych i urządzeniach zraszaczowych. Przedstawiono metody badań, ocenę zgodności wyrobu i harmonizację z dyrektywą UE

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-4:2003 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe
Data publikacji 24-07-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-4:2000 [IDT], EN 12259-4:2000/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20