PN-EN 12259-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

Zakres

Określono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne dotyczące zaworów kontrolno-alarmowych wodnych i komór opóźniających do zastosowania w urządzeniach tryskaczowych. Ustalono 21 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12259-2:2001/AC:2006P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-2:2001 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne
Data publikacji 20-09-2001
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-2:1999 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-ISO 6182-2:1994 - wersja polska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 12259-2:2001/A1:2002E, PN-EN 12259-2:2001/A1:2004P, PN-EN 12259-2:2001/AC:2006P, PN-EN 12259-2:2001/A2:2006E, PN-EN 12259-2:2001/A2:2006P