PN-ISO 6182-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12259-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ochrona przeciwpożarowa -- Urządzenia tryskaczowe -- Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, komór opóźniających i turbinowych urządzeń alarmowych

Zakres

Podano wymagania eksploatacyjne i inne, zalecenia i badania dla zaworów kontrolno - alarmowych wodnych, komór opóźniających, turbinowych urządzeń alarmowych i odpowiedniego osprzętu określonego przez producenta. Wymagania dotyczące eksploatacji i badań dla innych pomocniczych częśći składowych lub wyposażenia nie są objęte niniejszą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6182-2:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa -- Urządzenia tryskaczowe -- Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, komór opóźniających i turbinowych urządzeń alarmowych
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 20-09-2001
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza ISO 6182-2:1993 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12259-2:2001 - wersja polska