PN-EN 50600-4-3:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-3: Współczynnik energii odnawialnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:
a) określono współczynnik energii odnawialnej (REF) dla centrum przetwarzania danych;
b) określono metody obliczania i przedstawiania REF;
c) zawarto informacje na temat prawidłowej interpretacji REF.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50600-4-3:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-3: Współczynnik energii odnawialnej
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-4-3:2016 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020