PN-EN 50600-4-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-1: Przegląd i wymagania ogólne dotyczące kluczowych wskaźników efektywności

Zakres

W niniejszej normie określono następujące informacje dotyczące innych norm z serii EN 50600 4-X:
a) wspólną strukturę,
b) definicje, terminy i warunki brzegowe dla KPI centrum przetwarzania danych, wykorzystania zasobów efektywności i wydajności,
c) wspólne wymagania dla KPI centrum przetwarzania danych, wykorzystania zasobów efektywności i wydajności,
d) wspólne zadania dla KPI centrum przetwarzania danych, wykorzystania zasobów efektywności i wydajności,
e) ogólne informacje dotyczących stosowania KPI centrum przetwarzania danych, wykorzystania zasobów efektywności i wydajności,

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-4-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-1: Przegląd i wymagania ogólne dotyczące kluczowych wskaźników efektywności
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-4-1:2016 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020