PN-B-06714-24:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana

Zakres

Podano procedurę przygotowania beleczek (z zaprawy lub betonowych) o wymiarach 40x40x160 mm z badanym kruszywem (o uziarnieniu nie większym niż 8 mm). Omówiono warunki pomiaru długości beleczek aparatem Graf-Kaufmana. Określono dokładność pomiaru i obliczeń zmiany beleczek. Norma dotyczy kruszyw przeznaczonych dla budownictwa, kolejnictwa i gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-24:1984 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana
Data publikacji 04-04-1984
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06730:1960 - wersja polska
ICS 91.100.15