PN-EN 1015-4:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

Zakres

Ustalono metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw, włączając w to zaprawy zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1015-4:2000 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)
Data publikacji 25-08-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-4:1998 [IDT]
ICS 91.100.10