PN-EN 50600-2-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych

Zakres

W niniejszym dokumencie ujęto kwestie zapewnienia parametrów środowiskowych w obrębie centrów przetwarzania danych opierając się na podstawie podanych w EN 50600-1 kryteriów i klasyfikacji „dostępności”, „fizycznych zabezpieczeń” oraz „możliwości oceny efektywności energetycznej”.
W niniejszym dokumencie określono wymagania i zalecenia dla następujących elementów:
a) kontroli temperatury;
b) kontroli przepływu cieczy;
c) kontroli wilgotności względnej;
d) kontroli zapylenia;
e) wibracji;
f) fizycznego zabezpieczenia systemów zapewnienia parametrów środowiskowych.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nie wchodzą w zakres niniejszej normy europejskiej i są objęte innymi normami i przepisami. Jednakże informacje podane w niniejszej normie europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu tych norm i przepisów.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-2-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50600-2-3:2015-01 - wersja angielska, PN-EN 50600-2-3:2015-01 - wersja polska
ICS 35.110, 35.160, 35.020