PN-EN 1149-5:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej elektrostatycznie rozpraszającej, z uwzględnieniem kapturów i czapek, w których minimalna energia zapłonu atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ, stosowanej w ogólnym systemie uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do wywoływania zapłonów.

W kontekście niniejszej Normy Europejskiej ogólny system uziemień to taki system, w którym pracownicy i inne przewodniki są połączone z ziemią przez rezystancję mniejszą od
10^8 Ω.

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne nie zakładają wystarczającego uziemienia wyposażenia dodatkowego noszonego lub niesionego stykając się z odzieżą, np. aparatów oddechowych itp.

Jeśli takie dodatkowe wyposażenie powinno być uziemione, mogą być konieczne inne wymagania, spoza zakresu niniejszej Normy Europejskiej.

Zakres niniejszej normy nie obejmuje elektrostatycznie rozpraszających rękawic ochronnych ani obuwia, które są odrębnymi, nieintegralnymi częściami odzieży.

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne mogą nie być zapewnić wystarczającej ochrony w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen.

UWAGA Dodatkowe informacje nt. atmosfer palnych wzbogaconych w tlen są dostępne w CEN/CLC/TR 16832:2015.

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w ochronie przed napięciami w sieciach zasilających.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1149-5:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 1149-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1149-5:2009 - wersja polska
ICS 13.340.10