PN-EN 1149-5:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania materiałowe i konstrukcyjne odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny, w tym kapturów i czapek, stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym o minimalnej energii zapłonu nie mniejszej niż 0,016 mJ.

W kontekście niniejszej Normy Europejskiej jednolity system uziemień to taki system, w którym personel oraz inne elementy przewodzące są podłączone do ziemi poprzez rezystancję mniejszą niż 108 Ω.

W wymaganiach materiałowych i konstrukcyjnych nie zakłada się uziemienia wyposażenia dodatkowego kontaktującego się z noszoną odzieżą ochronną, np. aparatów oddechowych itp. Jeśli takie dodatkowe wyposażenie powinno być uziemione, mogą być niezbędne inne wymagania niemieszczące się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.

Zakres niniejszej normy nie obejmuje rękawic ochronnych ani obuwia ochronnego rozpraszających ładunek elektrostatyczny, które są odrębnymi i nieintegralnymi częściami ubrania.

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen.

UWAGA Dodatkowe informacje na temat atmosfer palnych wzbogaconych w tlen można znaleźć
w CEN/CLC/TR 16832:2015 [1].

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w ochronie przed napięciami w sieciach zasilających.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1149-5:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 1149-5:2018 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 1149-5:2009 - wersja polska
ICS 13.340.10