PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania dotyczące skuteczności

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej wykonanej z elastycznych materiałów, która została zaprojektowana w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Jedynymi elementami odzieży ochronnej do ochrony głowy i stóp użytkownika, objętymi zakresem niniejszej Nomy Międzynarodowej są getry, kaptury oraz osłony na buty. Jednak w odniesieniu do kapturów nie zostały podane wymagania dla wizjerów i sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Wymagania dotyczące skuteczności podane w niniejszej Normie Międzynarodowej stosuje się do odzieży ochronnej, która może być noszona w szerokim zakresie docelowego użytkowania, tam gdzie potrzebna jest odzież z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdzie użytkownik może być wystawiony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub ciepło kontaktowe lub rozpryski stopionego metalu. Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do odzieży ochronnej, która została określona w innych Normach Międzynarodowych (patrz Wprowadzenie)

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska
Tytuł Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania dotyczące skuteczności
Data publikacji 27-10-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 11612:2015 [IDT], ISO 11612:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11612:2011 - wersja polska
ICS 13.340.10