PN-EN ISO 14116:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące skuteczności w odniesieniu do właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia we wszystkich materiałach, wszystkich zestawach materiałów, oraz odzieży ochronnej w celu zredukowania możliwości palenia się odzieży w czasie przypadkowego i krótkotrwałego kontaktu z niewielkimi płomieniami, co samo w sobie stanowi zagrożenie. Określono także dodatkowe wymagania dla odzieży, łącznie z wymaganiami konstrukcyjnymi, wymaganiami mechanicznymi, oznakowaniem oraz informacjami dostarczanymi przez producenta.
Jeśli, oprócz ochrony przed płomieniem, konieczna jest ochrona przed zagrożeniem czynnikami gorącymi, niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest właściwa. W zamian należy stosować Normy Międzynarodowe takie jak ISO 11612.
Podano system klasyfikacji dla materiałów, zestawów materiałów oraz wyrobów odzieżowych, które są badane zgodnie z ISO 15025, procedura A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14116:2015-12 - wersja polska
Tytuł Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia
Data publikacji 20-10-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 14116:2015 [IDT], ISO 14116:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14116:2011 - wersja polska
ICS 13.340.10