PN-EN ISO 20471:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika, mającej na celu zapewnienie widoczności użytkownika dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sytuacji ryzyka, patrz Załącznik A. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania w odniesieniu do sytuacji średniego ryzyka i niskiego ryzyka. Podano wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 20471:2013-07/Ap1:2016-05P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20471:2013-07 - wersja polska
Tytuł Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania
Data publikacji 31-08-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 20471:2013 [IDT], ISO 20471:2013 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 471+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.340.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 20471:2013-07/Ap1:2016-05P, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02P