PN-EN ISO 11611:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono minimalne podstawowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla odzieży ochronnej, w tym kapturów, fartuchów, rękawów i getrów, która jest przeznaczona do ochrony ciała użytkownika, łącznie z głową (kaptury) i stopami (getry), a którą należy nosić podczas spawania i podczas procesów pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach. W odniesieniu do ochrony głowy i stóp użytkownika niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie wyłącznie do kapturów i getrów. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje wymagań dotyczących ochron stóp, dłoni, twarzy i/lub oczu. Ten typ odzieży ochronnej jest przeznaczony do ochrony użytkownika przed rozpryskiem (małe krople stopionego metalu), przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przed promieniowaniem cieplnym pochodzącym od łuku elektrycznego stosowanego podczas spawania i w procesach pokrewnych, oraz minimalizuje możliwość porażenia prądem w razie krótkotrwałego, przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi pod napięciem do około 100 V prądu stałego w normalnych warunkach spawania. Pot, brud lub inne zanieczyszczenia mogą wpływać na poziom ochrony przed krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod takim napięciem. W celu zapewnienia właściwej, całkowitej ochrony przed zagrożeniami, na które spawacze mogą być narażeni, zaleca się dodatkowo nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI), uwzględnione w innych Normach Międzynarodowych, w celu ochrony głowy, twarzy, dłoni i stóp. Poradnik wyboru typu odzieży dla spawaczy w zależności od rodzaju czynności podczas spawania zamieszczono w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11611:2015-11 - wersja polska
Tytuł Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych
Data publikacji 06-12-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 11611:2015 [IDT], ISO 11611:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11611:2009 - wersja polska
ICS 25.160.01, 13.340.10