PN-EN 60669-2-6:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 stosuje się z następującymi wyjątkami: Zastępuje się pierwszy akapit przez: Niniejsza cześć IEC 60669 ma zastosowanie do łączników pożarowych stosowanych do wyłączania obwodów niskiego napięcia, przeznaczonych do zasilania zewnętrznych i wnętrzowych znaków i opraw oświetleniowych, np. znaków neonowych, wyłącznie prądu przemiennego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 440 V i prądzie znamionowym nie przekraczającym 125 A. UWAGA 101 Napięcie robocze znaków i lamp świetlnych wyładowczych w instalacjach jest większe niż 1 kV, ale nie przekracza 10 kV i zaleca się, aby one były zgodne z normą EN 50107. Zastępuje się 6. akapit i Uwagę 6 następującym akapitem i nowymi uwagami: Łączniki pożarowe spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do stosowania w temperaturze od -25 °C do +70 °C. UWAGA 102 Łączniki pożarowe są przeznaczone do pracy w kategorii przepięć III i do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 według IEC 60664-1. UWAGA 103 Następujące przepisy krajowe i/lub ustawy dotyczące instalacji mogą wymagać różnych urządzeń łączeniowych ochronnych w celu spełnienia funkcji podanej w zakresie niniejszej normy: IT

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60669-2-6:2012 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych
Data publikacji 02-07-2012
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60669-2-6:2012 [IDT], IEC 60669-2-6:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50425:2008 - wersja angielska
ICS 29.120.40