PN-EN 13381-4:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 4: Bierne zabezpieczenia elementów stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę ustalania wpływu biernych systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową stalowych elementów konstrukcyjnych, które mogą być stosowane jako belki lub słupy. Obejmuje ona tylko przekroje bez otworów w środniku. Bez dodatkowej oceny nie można jej bezpośrednio stosować do konstrukcyjnych elementów rozciąganych. Wyniki analizy dla przekrojów I lub H mają bezpośrednie zastosowanie do kątowników, ceowników i teowników o tym samym wskaźniku przekroju, stosowanych zarówno jako elementy indywidualne lub jako wzmocnienie. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do płaskowników czy prętów. Niniejsza Norma Europejska obejmuje systemy zabezpieczeń ogniochronnych, w których wykorzystywane są tylko materiały bierne i nie są wykorzystywane ogniochronne materiały reaktywne jak określono to w niniejszym dokumencie. Metoda oceny została zaprojektowana w ten sposób, aby objąć zakres grubości zastosowanego materiału zabezpieczenia ogniochronnego, zakres elementów stalowych charakteryzowany przez ich wskaźniki przekroju, zakres temperatur projektowych oraz zakres ważnych okresów klasyfikacyjnych zabezpieczenia ogniochronnego. Niniejsza Norma Europejska zawiera procedury badania ogniowego, które określają badania, które powinny być przeprowadzone, aby ustalić zdolność systemu zabezpieczenia ogniochronnego do pozostania spójnym i zamocowanym do elementu stalowego oraz aby dostarczyć dane dotyczące charakterystyki termicznej systemu zabezpieczenia ogniochronnego podczas oddziaływania standardowej krzywej czas-temperatura określonej w EN 1363-1. Ta metodyka badania ogniowego podaje wskazania dotyczące zebrania i prezentacji danych, które mogą być użyte jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczenia odporności ogniowej stalowych elementów konstrukcyjnych zgodnie z procedurami podanymi w EN 1993-1-2 i EN 1994-1-2

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13381-4:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 4: Bierne zabezpieczenia elementów stalowych
Data publikacji 03-09-2013
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-4:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-4:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.080.13