PN-EN 61482-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania

Zakres

Niniejsza część IEC 61482 ma zastosowanie do odzieży ochronnej stosowanej podczas pracy, gdzie występuje ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo oddziaływania łuku elektrycznego.

W niniejszym dokumencie są określone wymagania i metody badań właściwe dla materiałów i ubiorów przeznaczonych dla odzieży chroniącej pracowników wykonujących prace elektryczne przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.

Inne zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym nie są objęte niniejszym dokumentem, który jest właściwy do stosowania w połączeniu z normami obejmującymi takie zagrożenia.

Inne efekty termiczne towarzyszące wystąpieniu łuku elektrycznego, takie jak hałas, emisja światła, wzrost ciśnienia, gorący olej, porażenie prądem elektrycznym, skutki wstrząsów fizycznych i psychicznych lub oddziaływań toksycznych nie są objęte niniejszą normą.

Środki ochrony oczu, twarzy, głowy, rąk i nóg przed zagrożeniami łuku elektrycznego nie są objęte niniejszym dokumentem.

UWAGA Opracowywane są wymagania i testy dotyczące zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym w tych częściach ciała

Niniejszy dokument nie obejmuje odzieży ochronnej stosowanej do pracy, gdzie intencjonalnie występuje łuk elektryczny, np. podczas spawania łukowego, podczas użytkowania palników plazmowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61482-2:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania
Data publikacji 23-09-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61482-2:2020 [IDT], IEC 61482-2:2018 [MOD]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.260, 13.340.10