PN-EN IEC 61482-1-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1: Określanie parametrów łuku (ELIM, ATPV i/lub EBT) dla materiałów stosowanych do produkcji odzieży i dla odzieży ochronnej w warunkach swobodnego łuku elektrycznego

Zakres

Niniejsza część IEC 61482 określa procedury metod badań materiałów odpornych na oddziaływanie płomienia do oceny stopnia odporności na oddziaływanie łuku elektrycznego materiałów stosowanych na ubiory, ubiorów lub zestawów ubiorów, przeznaczonych do użytkowania w przypadku ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego.

Swobodny łuk elektryczny, kontrolowany w warunkach laboratoryjnych jest stosowany do określenia wartości ELIM, ATPV i/lub EBT, dla materiałów stosowanych na ubiory, ubiorów lub zestawów ubiorów.

UWAGA 1 Użytkownik może, jeśli sobie życzy, dokonać klasyfikacji właściwości ochronnych w przypadku wystąpienia łuku, szacując poziomy ochrony na podstawie wartości ELIM, ATPV i/lub EBT, które najlepiej odpowiadają różnym niebezpieczeństwom i poziomom ryzyka, wynikającym z analizy ryzyka przeprowadzonych przez użytkownika.

UWAGA 2 Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do klasyfikacji właściwości ochronnych materiałów i ubiorów w oparciu o klasy ochrony przed oddziaływaniem łuku. Procedury określające te klasy ochrony łuku APC1 i APC2 są określone w normie IEC 61482-1-2, która do testowania używa łuku swobodnego.

UWAGA 3 Niniejsza metoda badań nie jest przeznaczona i nie jest właściwa do oceny, czy materiały i ubiory są lub nie są odporne na oddziaływanie płomienia, jak jest to opisane w IEC 61482-2.

Inne efekty, niż efekty termiczne łuku elektrycznego takie jak hałas, emisja światła, wzrost ciśnienia, gorący olej, porażenie prądem elektrycznym, skutki szoku fizycznego i psychicznego lub wpływy toksyczne nie są objęte niniejszą normą.

Odzież ochronna przeznaczona do pracy przy występowaniu łuku elektrycznego podczas, np. spawania łukowego, stosowania palników plazmowych, nie jest objęta niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61482-1-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1: Określanie parametrów łuku (ELIM, ATPV i/lub EBT) dla materiałów stosowanych do produkcji odzieży i dla odzieży ochronnej w warunkach swobodnego łuku elektrycznego
Data publikacji 20-03-2020
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN IEC 61482-1-1:2019 [IDT], IEC 61482-1-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61482-1-1:2009 - wersja angielska
ICS 13.220.40, 13.260