PN-EN ISO 12947-2:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a -- Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procedurę wyznaczania zniszczenia próbki roboczej (końcowy punkt badania) przez kontrolę w stałych odstępach czasu, która ma zastosowanie do wszystkich płaskich wyrobów włókienniczych, w tym włóknin z wyłączeniem płaskich wyrobów, których stan końcowy według specyfikatora wskazuje na ich niską odporność na ścieranie podczas użytkowania.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do płaskich wyrobów powleczonych (w tym wyrobów laminowanych). Jeżeli konieczne jest wyznaczenie zachowania pod wpływem ścierania powierzchni powleczonej w płaskim wyrobie powleczonym zastosować metody opisane w różnych częściach ISO 5470.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12947-2:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a -- Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 12947-2:2016 [IDT], ISO 12947-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12947-2:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 12947-2:2000/AC:2006 - wersja polska
ICS 59.080.30