PN-EN 61482-1-2:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-2: Metody badań -- Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza)

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61482 zostały opisane procedury badań materiałów i ubiorów przeznaczonych do zastosowania w odzieży odpornej na gorąco i działanie ognia dla monterów narażonych na ryzyko oddziaływania łuku elektrycznego . Do badań jest stosowna metoda ukierunkowanego i wymuszonego łuku elektrycznego w celu zaklasyfikowania materiałów i ubiorów do jednej z dwóch zdefiniowanych klas ochrony przed oddziaływaniem łuku.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy zasad pomiaru wartości klasyfikacji oddziaływań łuku (ATPV1 – ang. Arc Thermal Performance Value - skuteczność ochrony przed termicznym działaniem łuku elektrycznego., ELIM –ang. Energy Limit – energia graniczna lub EBT – ang. Energy Broken Threshold – próg przekroczenia energii).
Procedury opisujące wartości klasyfikacji oddziaływania łuku są zamieszczone w IEC 61482-1-1 przy zastosowaniu do badań łuku w otwartej przestrzeni.
Inne cieplne oddziaływania łuku takie jak hałas, emisja światła, wzrost ciśnienia, gorący olej, porażenie elektryczne, skutki szoku psychicznego lub wpływ substancji trujących nie są objęte zakresem niniejszej normy.
Odzież ochronna do pracy, przy której intencjonalnie występuje łuk elektryczny, np. spawanie łukowe, palniki plazmowe, nie jest objęta niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61482-1-2:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-2: Metody badań -- Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza)
Data publikacji 17-04-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61482-1-2:2014 [IDT], IEC 61482-1-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61482-1-2:2010 - wersja polska
ICS 13.220.40, 13.260