PN-EN 13034+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

Zakres

Określono minimalne wymagania dla odzieży chroniącej przed chemikaliami o ograniczonej skuteczności, przeznaczonej do krótkotrwałego oraz wielokrotnego użytku. Odzież chroniąca przed chemikaliami o ograniczonej skuteczności jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach potencjalnego narażenia na drobno rozpyloną ciecz, ciekłe aerozole lub rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu i objętości, przed którymi nie jest wymagana całkowita bariera na przenikanie cieczy (na poziomie molekularnym). Niniejszy dokument dotyczy zarówno ubiorów chroniących przed chemikaliami (Typ 6), jak i częściowych ochron ciała (Typ PB [6]).Ubiory chroniące przed chemikaliami (Typ 6) przykrywają i chronią co najmniej tułów i kończyny, np. kombinezony lub dwuczęściowe ubiory, z kapturem lub bez, ze skarpetami, lub ochraniaczami na buty. W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dla połączeń między różnymi częściami ubiorów Typ 6 na podstawie testu rozpylonej cieczy, dla kompletnego ubioru, z zastosowaniem EN 468, jak opisano w 5.2. Częściowe ochrony ciała o podobnej ograniczonej skuteczności (Typ PB[6]) przykrywają i chronią tylko określone części ciała, są to np. płaszcze, fartuchy, rękawy itp. Nie powinny być one poddawane badaniu za pomocą testu dla kompletnego ubioru (5.2)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13034+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)
Data publikacji 31-08-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13034:2005+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 13034+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13034+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.340.10