PN-EN 1073-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

Zakres

Podano wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi, przeznaczonej jedynie do ochrony ciała, ramion i nóg (nadaje się do stosowania łącznie z dodatkowym wyposażeniem - butami, rękawicami, sprzętem ochrony dróg oddechowych, chroniącym inne części ciała użytkownika)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1073-2:2005 - wersja polska
Tytuł Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi
Data publikacji 18-04-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 1073-2:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 1073-2:2003 - wersja angielska
ICS 13.280, 13.340.10