PN-EN 62040-5-3:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 5-3: UPS z wyjściem DC -- Wymagania odnośnie wykonania i badania

Zakres

Niniejsza część IEC 62040 ustanawia wymagania odnośnie wykonania i badania, stosowane do przenośnych, stacjonarnych i wbudowanych elektronicznych systemów bezprzerwowego zasilania DC (UPS DC), które - są zasilane ze źródła napięcia AC nie przewyższającego 1 000 V, - dostarczają napięcie wyjściowe DC nie przewyższające 1 500 V, - zawierają urządzenie do przechowywania energii i - posiadają zasadniczą funkcję, by zapewnić ciągłość zasilania DC do obciążeń. Ten dokument wyszczególnia wymagania odnośnie wykonania i badania kompletnych UPS DC, a nie pojedynczych części funkcjonalnych UPS DC. Pojedyncze części funkcjonalne UPS DC są przedmiotem publikacji IEC przytoczonych w bibliografii, które obowiązują, o ile nie są w sprzeczności z niniejszym dokumentem. UPS-y DC zostały rozwinięte w szerokim zakresie mocy, od mniej niż stu watów do megawatów, aby spełnić wymagania co do dostępności i jakości mocy wobec różnorodności obciążeń. Patrz Załączniki A i B po informacje o typowych konfiguracjach i topologiach UPS DC. Niniejszy dokument zawiera również wymagania odnośnie wykonania i badania UPS DC związane z przerywaczami, odłącznikami i włącznikami, jeżeli jakikolwiek stanowi całość z UPS DC. Te części składowe współdziałają z innymi podzespołami funkcjonalnymi UPS DC, by utrzymać ciągłość obciążenia mocą. Ten dokument nie obejmuje – konwencjonalnych tablic rozdzielczych z wejściem AC i ich łączników współpracujących, − konwencjonalnych tablic rozdzielczych DC i ich łączników współpracujących, − konwencjonalnych UPS-ów AC objętych przez IEC 62040-3, − urządzeń zasilających niskiego napięcia DC objętych przez szczegółową normę wyrobu, np. IEC 61204, i tych objętych przez specyficzną normę wyrobu, na przykład normy komunikacyjne ITU i − układów, w których napięcie wyjściowe pochodzi od maszyny wirującej.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62040-5-3:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 5-3: UPS z wyjściem DC -- Wymagania odnośnie wykonania i badania
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62040-5-3:2017 [IDT], IEC 62040-5-3:2016 [IDT]
ICS 29.160.40