PN-EN IEC 62040-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Zakres

Niniejsza część IEC 62040 jest normą wyrobu dotyczącą badań typu dla kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i ma zastosowanie do przenośnego, stacjonarnego, ustalonego lub wbudowanego, wtykowego i trwale podłączonego UPS do stosowania w systemach dystrybucji niskiego napięcia dla środowiska będącego albo mieszkalnym, handlowym, lekko przemysłowym lub przemysłowym, który dostarcza napięcie wyjściowe z portu napięć nieprzewyższających 1 500 V DC lub 1 000 V AC i który zawiera urządzenie do magazynowania energii. Zależnie od instalowania, obsługiwania i utrzymywania UPS w sposób określony przez wytwórcę, niniejsza norma określa ograniczenia emisji, poziomy odporności, metody badań i kryteria funkcjonowania dla kompletnego UPS, by spełniać podstawowe wymagania EMC konieczne, aby uniknąć UPS interferującego z innymi aparatami, np. radioodbiornikami, i aby uniknąć UPS będącego dotkniętym przez zjawiska zewnętrzne. Niniejsza norma nie zajmuje się zjawiskami EMC wytwarzanymi przez obciążenia podłączone do UPS ani sytuacjami utworzonymi przez jakiś aparat zewnętrzny wobec UPS innymi niż opisane w wymaganiach odporności. Niniejsza norma jest zharmonizowana z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi ograniczeń emisji elektromagnetycznej i poziomów odporności. Zawiera dodatkowe wymagania stosowane do UPS. Niniejsza norma nie obejmuje: urządzeń zasilających niskiego napięcia DC objętych przez normy IEC 61204; b) systemów, w których napięcie wyjściowe jest wyprowadzone z maszyny wirującej. UWAGA 1 UPS zazwyczaj podłącza się do urządzenia magazynowania energii poprzez połączenie DC. Bateria chemiczna jest przykładem urządzenia magazynowania energii. Alternatywne urządzenia mogą być odpowiednie i jako takie, gdzie “bateria” pojawia się w tekście niniejszej normy, ma zostać zrozumiana jako “urządzenie magazynowania energii”. UWAGA 2 To badanie typu oparte na normie wyrobu umożliwia ocenę zgodności EMC UPS zawartych w jednej z kategorii C1, C2 i C3 przed umieszczeniem ich na rynku. Zapewnia ono również poradę dla oceny zgodności UPS zawartego w kategorii C4 (zobacz Rozdział 4). UWAGA 3 Różniące się warunki badania konieczne, by objąć rozpiętość rozmiarów fizycznych i wartości znamionowych mocy kompletnych UPS, zostały wzięte pod uwagę. Kompletne UPS mogą składać się z jednego lub więcej wzajemnie połączonych zespołów. Dla UPS szczegóły konfiguracji odnoszą się do IEC 62040-3:2011, Załącznik A. UWAGA 4 Wymagania zostały wybrane, aby zezwolić na odpowiedni poziom EMC dla UPS instalowanych w miejscach mieszkalnych, handlowych, lekko przemysłowych i przemysłowych. Wymagania nie są zawsze wystarczające, by objąć sytuacje z niskim prawdopodobieństwem zdarzenia uwzględniające błędy UPS.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62040-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 62040-2:2018 [IDT], IEC 62040-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62040-2:2008 - wersja polska
ICS 29.200, 33.100.01