PN-EN 62040-4:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 4: Aspekty środowiskowe -- Wymagania i raportowanie

Zakres

Niniejsza część IEC 62040 serii określa procedurę i wymagania, aby zadeklarować aspekty środowiskowe dotyczące Systemów Bezprzerwowego Zasilania (UPS), z celem przyczynienia się do redukcji jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na środowisko podczas całkowitego cyklu życia UPS. Niniejsza norma produktu jest zharmonizowana z odpowiednimi ogólnymi i horyzontalnymi normami środowiskowymi i zawiera dodatkowe szczegóły związane z UPS. Niniejsza norma ma zastosowanie do ruchomego, stacjonarnego i/lub zamocowanego UPS, który dostarcza jedno - lub trójfazowe napięcie wyjściowe a.c. o stałej częstotliwości nie przekraczające 1000 V a.c. i tak przedstawiony, zazwyczaj poprzez łącze d.c., system przechowywania energii i wyszczególnione w normach produktu dla UPS: IEC 62040 (Część 1: Bezpieczeństwo, Część 2: EMC i Część 3: Badania i funkcjonowanie). Następujące zastosowania są wyłączone z tego zakresu: Typowe wejściowe i wyjściowe tablice rozdzielcze a.c. lub tablice d. c. i współpracujące z nimi klucze (np. klucze dla baterii, wyjścia prostownika albo wejścia falownika); Autonomiczne statyczne systemy przesyłowe (STS) wyszczególnione w normach produktu dla STS: IEC 62310 (Część 1: Bezpieczeństwo, Część 2: EMC i Część 3: Badania i funkcjonowanie); systemy, w których napięcie wyjściowe jest wyprowadzone z maszyny wirującej

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62040-4:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 4: Aspekty środowiskowe -- Wymagania i raportowanie
Data publikacji 03-02-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62040-4:2013 [IDT], IEC 62040-4:2013 [IDT]
ICS 29.200