PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS

Zakres

W niniejszej Zmianie określono wymagania testowe dotyczące krótkotrwałego prądu wytrzymywanego w celu zweryfikowania bezpieczeństwa UPS, gdy zwarcie elektryczne ma miejsce za zaciskami wyjściowymi w zalecanych trybach działania, w których moc wyjściowa jest dostarczona przez wejście a.c. poprzez ścieżkę o niskiej impedancji. W Przedmowie na końcu akapitu dodano nowy myślnik następującej treści: "Zmiana 1 wprowadza wymagania dla krótkotrwałego prądu wytrzymywanego, kiedy zwarcie elektryczne ma miejsce na wyjściu UPS (Rozdział 5.5.4)". Dodano nowe powołania normatywne w Rozdziale 2. Dodano nowe definicje w Rozdziale 3. Dodano nowe wymaganie dotyczące oznakowania w Podrozdziale 4.7.2. Dodano nowy akapit na początku Podrozdziału 4.7.12. Dodano nowy Podrozdział 5.5.4 w Rozdziale 5.5. Dodano nowy Załącznik P.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
Data publikacji 08-10-2013
Data wycofania 05-11-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62040-1:2008/A1:2013 [IDT], IEC 62040-1:2008/AMD1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska